Banläggarens tankar

Fjällorienteringens karta är i år framställd användande data från nyligen utförd laserskanning. Detta möjliggör noggranna höjdkurvor och således en noggrann orientering och placering av kontrollerna. Vid rekognoseringen i terrängen har man främst koncentrerat sig på stigarna, samt finjustering av höjdkurvorna (på 5m), där bilden de ger inte helt motsvarar det en orienterare ser nära kontrollerna.

Vid planeringen av kontrollavstånd har vi strävat till att åstadkomma mångsidiga vägvalsuppgifter, både gällande hur snabbt och krävande vägvalet är, och med tanke på kontrolltagningen. Vid valet av kontrollpunkter har vi fäst uppmärksamhet vid estetiken och möjligheten att orientera sig till skärmen så, att när man är vid kontrollpunkten ser man skärmen och kan beundra terrängformerna. Den noggranna kartan möjliggör noggranna kontrollpunkter.

I synnerhet vägen till första dagens start är rätt lång för, att ge möjlighet åt löparna i alla klasser att beundra terrängens bästa delar.

Alla orienterare kommer ut på fjällheden med utmärkt löpbarhet och hisnande vyer.

 

De noggrant ritade och branta sluttningarna erbjuder utmärkta möjligheter för krävande kontrollavstånd och kontrollpunkter.

 

De flacka sluttningarna och tallmoarna ger möjlighet till hög fart, men kom ihåg orienteringstekniken.

 

Det finns också några dikesövergångar och kortare kärravsnitt.

Vi bjuder på en orienteringserfarenhet för livet, fysiskt och orienteringstekniskt krävande, men belönande.

Banläggaren

Ulf Meriheinä