Valvojan lausunto

Järjestyksessään 36. Suomen Tunturisuunnistus käydään Saanan ympäristön Jehkaksen – Ailakkavaaran upeissa maastoissa Länsi-Rajan Rastin toimiessa järjestelyvastaavana. Paikka antaa mitä parhaimmat suunnistuskokemukset ja -elämykset mitä tunturisuunnistukselta vaaditaan. Molempien päivän lähtöpaikka on sama, josta avautuu Suomen 10 suurinta tunturia silmienne edessänne, kun starttaatte kilpailuun.

Lähtöpaikalle siirtymiseen on syytä varata 45min aikaa, koska lähtöpaikalle johtaa pieni kapea polku ja koko 2km matka on pelkää nousua.

Suunnistusradat kulkevat lähes täysin avonaisissa tuntureissa, joissa on näkyväisyys hyvä ja kulkukelpoisuus ovat huippu luokkaa. Ratamestarit ovat onnistunut laatimaan kaikille sarjoille radat niin, että lyhyempienkin ratojen suunnistajat pääsevät molempina päivinä kokemaan avotunturissa juoksemisen nautintoa. Tunturit ja vaarojen alaosien metsien peittämät maaston kohdat ratojen loppuosissa ovat haastavaa ja tarkkuutta vaativaa normaalia suunnistusta, joissa matkamittaus ja kartanluku auttavat selviämään.

Kartan teossa on hyödynnetty uusinta tekniikkaa, lopputuloksena on hyvä tunturisuunnistuskartta. Kartan mittakaava on 1: 30 000. Varsinkin ensikertalaisten on hyvä tiedostaa kartan mittakaava ja suurpiirteisyys normaaliin suunnistuskarttaan verrattuna. Kaikkia maastonmuotoja ei kartalla ole kuvattu, mutta tunturissa etenemisen ja suunnistamisen kannalta kaikki oleellinen löytyy. Tunturien välisellä alueella, joka on lähes tasaista, on kuvattu tarkemmin maaston muotoja. Kartta on koko alueeltaan tasalaatuinen. Karttaan merkittyjen polkujen lisäksi alueella on runsaasti porojen ja vaeltajien tallaamia kulku-uria.

Vaarojen rinteet ovat helppokulkuisia ja hyviä juosta, löytyy radoilta myös jyrkempää rinnettä ja rikkonaisempaa pohjaa. Avonaisten tunturilakien lisäksi tarjolla on myös hieman tunturikoivikkoa, jossa näkyvyys vaihtelee ja antaa oman haasteensa rastinotolle.

Reitinvalinnoissaan pikkupuroihin, lammikoihin ja vesikuoppiin tukeutuvien on syytä ottaa huomioon viimeaikaiset vähäiset sateet ja niiden puuttuminen. Sinisellä V-kuopan merkillä on merkitty alle 1000 m2 lampia, joten mistään pienistä vesikuopista ei niiden kohdalla ole kyse. Lampien vesitilanne vaihtelee alueilla suuresti. Tunturin rinteillä olevat purot on merkitty pääosin paikkoihin, joissa on joko vettä tai uoman muodostelmaa. Kaikista puroista ja lammissa on juomakelpoista raikasta ja kirkasta tunturipurojen vettä.

Kivikot ovat selkeästi kuvattuja kartassa. Tunturisuunnistukseen kuuluvat reitinvalinnat, joissa tulee kivikot rastinväleillä huomioida. Kivikoissa liikkuminen niin kuivalla ilmalla kuin sateisella säällä kannattaa vauhti sovittaa oikein, ollaan siis riittävän varovaisia ja jarrutellaan vähän tuntureilta alas tullessa, koska myös tunturivaivaiskoivujen varvut tarttuvat suunnistusjalkineisiin erityisen hyvin, kun askel alkaa madaltumaan.

Ratojen suunnittelussa on pyritty huomioimaan sumun tai lumituiskun mahdollisuus. Ole kuitenkin erityisen varovainen ja huomioi jyrkänteet liikkuessasi alaspäin, jos näkyvyys on huono.

Alueella on muutamia poroaitoja. Aidoissa on karttaan merkityt portit, mutta aidan eri kohdista pääsee alitse. Portista kuljettaessa portti on suljettava. Poroaidan saa alittaa myös muualta. Poroaitaa ei saa ylittää. Ole varovainen poroaidan alituksissa.

Muistutuksena, että Me Suunnistajat olemme tunnetusti ympäristöstään huolta pitäviä. Pidetään tämä asia edelleen mielessä. Jos jaksamme kantaa eri energiatuotteita mukana, niin jaksetaan ne paperit ja esim tyhjät energiageelipakkaukset tuoda mukanamme pois maastosta.

 

Nautinnollista Tunturisuunnistusta

Arto Vilppola, Alatornion Pirkat

Kilpailun valvoja