Alustavat kilpailuohjeet

Lopulliset ovat nähtävillä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla

Vastuuhenkilöt

Kilpailun johtaja: Esa Rantakeisu, p. 0405782328
Ratamestariryhmän johtaja: Jorma Pietiläinen, 0400391419
Ratamestari: Risto Jaako
Tiedottaja/Muksula: Riikka Korpi, 0405726720
Kilpailusihteeri: Marja Matila, p. 0405719527
Ensiapu: SPR Muonio, p. 0404109085

Tuomarineuvosto

Tuomarineuvoston puheenjohtaja Antero Karvinen, OH
Jäsenet Mira Paavola, OuTa ja Hannu-Pekka Pukema, Navi

Säännöt

Kilpailuissa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton sääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita.

Kilpailukeskus

Lapland Hotels Pallas, Pallastunturintie, 99330 Muonio

Paikoitus

Hotellin piha-alue, tunturintien varrella oleva paikoitusalue sekä tien varsi.

Kilpailutoimisto 

Hotellin pihalla teltassa perjantaina klo 16-21, lauantaina klo 10-19 ja sunnuntaina klo 8-16.

Kartta

Tunturisuunnistuskartta 8/2014, täydennetty maastotietokannan pohjalle. Mittakaava 1:30 000 / 5m. Kartan koko A3. Kartta on muovikotelossa ja mallikartta nähtävillä Maasto

Lauantain kilpailu käydään metsäisessä tunturimaastossa. Sunnuntain maasto on pääosin hyväkulkuista Pallaksen tunturimaastoa; avotunturia, tunturikoivikkoa.

Kielletyt alueet

Lähtö- ja maalialueen läheisyydessä olevilla kielletyillä alueilla saa käyttää ainoastaan karttaan merkittyjä polkuja. Kielletyllä alueella muiden kuin merkittyjen polkujen käyttö on ehdottomasti kielletty. Karttaan merkityt polut erottuvat selkeästi. Lisäksi maastossa on runsaasti porojen ja vaeltajienkin tallaamia kulku-uria. Muita karttaan merkittyjä kiellettyjä alueita ei saa käyttää.

Huom! Muista liikennesäännöt! Ensimmäisenä päivänä tien ylityksessä noudatettava varovaisuutta. Tien laidassa juostessa on juostava peräkkäin tien vasenta laitaa. Rinnakkain juokseminen on kielletty.

Rastit ja leimaus

Rastirakennelmat ovat enimmäkseen mallirastin mukaiset. Emit-leimasimet on kiinnitetty kiviin.
Parisarjoissa käytetään kahta Emit-kilpailukorttia. Parin on juostava koko kilpailu ja käytävä kaikilla rasteilla yhdessä. Parin molempien jäsenten tulee leimata kaikilla rasteilla. Mallirasti sijaitsee kilpailukeskuksessa. Mallirastilla on 0-leimasin, jolla voi tarkistaa Emit-kortin toiminnan.

Kilpailunumerot ja rastinmääritteet

Kaikki kilpailijat käyttävät kilpailunumeroita. Sama numero on käytössä kumpanakin päivänä. Numerolaput ovat saatavilla kilpailukeskuksessa naruun ripustettuina. Numeroissa ei ole hakaneuloja, ottakaa omat hakaneulat mukaan. Kilpailunumero kiinnitetään rintaan siten, että numero on helposti havaittavissa ja sitä ei saa taittaa. Jos neulat unohtuivat, kilpailutoimistosta löytyy 1 €/4 kpl.
Rastinmääritteet ovat painettu karttaan. Irrallisia rastinmääritteitä ei ole.

EMIT-kilpailukortit ja tarkistuskortit

Kilpailija on itse vastuussa elektronisen kilpailukorttinsa toimivuudesta ja siitä, että käyttää lähtöluettelossa mainittua kilpailukorttia. Muutokset on ilmoitettava kilpailutoimistoon ennen kilpailijan lähtöhetkeä.
Vuokrakortit saa infosta hintaan 5 euroa. Palauttamatta jätetystä EMIT-kortista veloitetaan 80 euroa.
Numeroiden lähellä ja lähtöpaikalla on saatavissa EMIT-tarkistuskortteja. Kilpailija vastaa itse tarkastuskortin käyttämisestä ja merkitsee kilpailunumeronsa korttiin.

Lähdöt

Lauantaina yhteislähtö kaikille sarjoille on klo 14:00, n. 3 km hotellilta etelään tietä pitkin. Lähtöön on sininen viitoitus. Varaa riittävästi aikaa lähtöön siirtymiseen. Lauantain lähtöpaikalla on saatavilla vettä. Lähtöpaikalla ei ole WC:tä.
Lauantain lähtöalueelle aletaan ottaa kilpailijoita sisään klo 13:30. Alueelle mentäessä nollataan Emit-kortit. Klo 13:45 aletaan ryhmittyä lähtöriveille oman numeron osoittamaan paikkaan. Klo 13:55 Kartat jaetaan lähtöriveittäin kilpailijoille käteen. Tarkista, että saat oikein numeroiden kartan. Kartat saa kääntää nähtäväksi kuuluttajan antaman lähtömerkin jälkeen.
Sunnuntain lähtö on kilpailukeskuksessa, K-pisteelle punavalkea-viitoitus.
Sunnuntaina on takaa-ajolähtö 1. päivän tulosten perusteella kaikilla sarjoilla kuntosarjaa lukuun ottamatta. Takaa-ajoon pääsevät mukaan kaikki ne, jotka jäävät 1. päivänä sarjansa kärkeen korkeintaan 40 minuuttia. Sekaparisarjoissa ikähyvitykset (1 min/ 1 vuosi yli 70 menevältä osalta) huomioidaan ensimmäisen päivän tuloksiin. Ikähyvityksien mahdollisia korjauksia voi tehdä infossa ennen lauantain lähtöä.
Kaikki ensimmäisen päivän voittajat lähtevät toisena päivänä klo 10:00 ja siitä lähdöt jatkuvat takaa-ajona klo 10:40 asti. Kaikki ne, jotka eivät pääse takaa-ajoon ja kaikki kuntosarjalaiset, lähtevät toisena päivänä yhteislähdöllä klo 10:45. Sunnuntain tarkat lähtöajat ilmoitetaan tulostaululla ja kisasivuilla lauantain tulosten selvittyä.
Sunnuntaina sarjojen voittajat lähtevät yhteislähtönä klo 10.00. Heidät kutsutaan alueelle klo 9.55 ja samalla he nollaavat Emit-korttinsa. Muut takaa-ajolähtöön päässeet kutsutaan lähtöajan mukaan noin 3 min ennen lähtöä. Lähtömerkin saatuaan kilpailija siirtyy kartoille ja ottaa kartan sarjansa tunnuksella merkitystä lokerosta. Kilpailija vastaa itse siitä, että ottaa oikean kartan. Parisarjan kartat on nidottu yhteen. Mallikartta on nähtävillä lähdön lähellä.

Sunnuntain yhteislähtö tapahtuu siten, että lähtijät siirtyvät lähtöalueen sisään 10.30. Portilla nollataan emitit jonka jälkeen kilpailijat parittain ottavat sarjatunnuksen mukaisesta sangosta kartat/kartan.
KARTTAA EI SAA KATSOA ENNEN LÄHTÖÄ, VAAN SE PIDETÄÄN VÄÄRINPÄIN. Kilpailija toverit varmaankin valvovat, ettei karttoja katsota ennen lähtöä.
Jos toimitsijat huomaavat jonkun katsovan karttaa ennen lähtöä, niin kilpailija poistetaan lähdöstä
Kartan saatuaan kilpailija siirtyy lähtöalueelle odottamaan yhteislähtöä.

Myöhästyneet ilmoittautuvat lähtöhenkilökunnalle, joilta he saavat toimintaohjeet.
Molempina päivinä lähtöpaikoille menevä viitoitus on merkitty maastoon sinisillä. Lähtöihin mennessä on noudatettava viitoitusta.

Maali

Kaikki sarjat saapuvat samaan maaliin, johon on viitoitus viimeiseltä rastilta. Kilpailussa käytetään maalileimausta. Muistakaa leimata. Parisarjoissa molempien kilpailijoiden on saavuttava maaliin yhdessä. Jälkimmäisen saapuminen maaliin määrää tuloksen. Maalituomari ratkaisee sijoituksen maaliviivan ylityksestä tiukoissa tilanteissa. Maali suljetaan lauantaina klo 20:00 ja sunnuntaina klo 16:30. Karttaa ei kerätä pois maalissa kumpanakaan päivänä.

Väliajat ja GPS-seuranta

Väliaikarasteja ei ole. Viimeinen rasti toimii lähestymisrastina.
Molempina päivinä osalle sarjojen H21A, D21A ja HDA pareista sekä mahdollisesti muillekin osallistujille annetaan GPS-seurantalaitteet. Seurantaan valitut parit ilmoitetaan kisasivuilla ja kilpailukeskuksen ilmoitustaululla perjantai-iltaan mennessä. Seurantalaitteet jaetaan lähtöpaikoilta, laitteet tulee hakea viimeistään 10 min ennen omaa lähtöaikaa. Kilpailijoiden etenemistä voi seurata Hotelli Pallaksen sisätiloissa valkokankaalta.

Juomat

Maastossa ei ole järjestäjien toimesta juomarasteja. Virtaavien purojen vesi on kuitenkin puhdasta ja juomakelpoista. Puroista veden juominen on kuitenkin kilpailijan omalla vastuulla. Kilpailijoiden on kuitenkin syytä varata omat tarvitsemansa urheilujuomat mukaan. Vettä on saatavilla lauantaina lähtöpaikalla sekä maalissa.

Kuntosarja

Kuntosarjaan voi ilmoittautua myös paikan päällä kilpailukeskuksen infossa lauantaina klo 13:00 mennessä ja sunnuntaina klo 9:00 mennessä tai niin kauan kuin karttoja riiittää. Kuntosuunnistusmaksu paikan päällä ilmoittauduttaessa on 25 euroa / henkilö / päivä ja se maksetaan infoon käteisellä. Lähtö tapahtuu yhteislähtöinä muiden sarjojen kanssa.

Keskeyttäneet

Keskeyttänyt kilpailija tulee normaaliin tapaan maaliin ja ilmoittaa leimantarkastuksessa keskeyttäneensä. Kaikkien keskeyttäneiden on ehdottomasti ilmoittauduttava maalissa.

Pesu 

Kilpailukeskuksen lähellä olevassa lammessa voi käydä uimassa, suosittelemme kuitenkin peseytymistä majoitustiloissa.

WC

Hotelli Pallaksen WC-tilat, asuntovaunualueen WC-tilat sekä Luontokeskuksen WC-tilat. Lisäksi 5 ulkovessaa vaunualueen huoltorakennuksen läheisyydessä.
Suunnistuskengät jalassa ei saa mennä sisätiloihin.

Ensiapu

Kilpailukeskuksessa on ensiapupaikka. Lisäksi molempina päivinä ensiapupaikka on myös maastosta. Maastossa oleva ensiapupaikka on merkitty karttoihin. Karttaan on merkitty puhelinnumero 0404109085, josta voi hälyttää tarvittaessa apua paikalle. Turvallisuussyistä maastossa saa pitää matkapuhelinta mukana.

 

Omien GPS-laitteiden ja matkapuhelinten käyttö kilpailusuorituksen aikana

Ilman karttanäyttöä olevan tallentavan GPS-laitteen käyttö on sallittu. Laitteeseen tallennettua tietoa ei saa käyttää kilpailusuorituksen edistämiseksi. Oman kännykän saa turvallisuussyistä ottaa mukaan, mutta sen tulee olla suljettuna lähtöalueella ja kilpailusuorituksen aikana, ja sitä saa käyttää ainoastaan hätätapauksessa.

Muksula

Kilpailukeskuksessa on muksula, johon on ennakkoon ilmoittauduttu. Lapsille tarjotaan pientä purtavaa. Omat eväät mukaan. Muksula on avoinna lauantaina klo 12.30 alkaen ja sunnuntaina alkaen klo 9.00. Muksula sijaitsee ulkona teltassa, sateen sattuessa myös sisätila käytössä.

Ravintola

Hotelli Pallaksen väki hoitaa tarjoilun kisojen aikana.
• la-su keittiö on auki klo 12-21. Keittolounasta saatavilla klo 12-17, snack-lista klo 12-15 ja a la carte 15-21
• Perjantaina keittiö on auki klo 15-21, a la carte.
• Buffet päivällinen pe-su klo 17.30-20.30. Hinta 25 €/hlö.
• Baari/kahvila koko viikonlopun klo 10.30-24
• Aamiainen klo 7-10, paitsi sunnuntaina jo klo 6.30 alkaen. Aamiainen ulkopuolisille 14 €/hlö.
• Ulkona on la ja su klo 12-18 tarjolla makkaraa, pyttipannua, kahvia ja pullaa ja baari

Palkintojen jako

Lauantaina jaetaan kaikille maaliintulijoille muistopalkinto.
Sunnuntaina jaetaan palkinnot yhteistulosten mukaan. Palkittavien määrät ovat nähtävissä kilpailuohjeessa jäljempänä. Palkintojen jaon arvioitu aikataulu ilmoitustaululla. Seuraa kuulutusta. Kaikkien lopputulosten saaneiden kesken arvotaan palkintoja, voittajien nimet ilmoitustaululla sunnuntaina.
Kuntosarjojen palkinnot arvotaan. Arvonnan voittajien nimet julkistetaan kilpailukeskuksen ilmoitustaululla sunnuntaiaamuna. Palkinnot saa sunnuntaina kilpailutoimistosta.
Palkintojenjaon yhteydessä jaetaan myös tunturinvalloittaja-mitaleita 10, 20 ja 25 osallistumiskerrasta.

Tulokset

Tulokset ovat nähtävillä tulostaululla sekä kisasivuilla www.tunturisuunnistus.fi/2014 . Kisasivuilla on nähtävissä myös väliajat.

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston erityisohjeet

Kilpailu käydään Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueella. Kilpailijoiden on otettava tämä huomioon kilpailun aikana. Maastoon ei missään tapauksessa saa jättää kertakäyttöisiä juoma- ja energiavalmistepakkauksia tai muita jätteitä! ”Kaiken, minkä jaksat viedä mukanasi maastoon, jaksat tuoda sieltä myös pois.”
Tarkat Pallas-Yllästunturin kansallispuiston ohjeet ja säännöt, sekä tiedot roskattomasta retkeilystä löytyvät kilpailukeskuksen ilmoitustaululta sekä Internetistä osoitteesta: http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/pallasyllastunturi/ohjeetjasaannot/Sivut/Default.aspx

Sarjat, matkat ja palkittavien määrät
Lauantai Sunnuntai
Sarja Matka Noususumma Mittakaava Matka Noususumma Mittakaava Palkittavat
D21A 17,1 900 1 : 30 000 16,9 990 1 : 30 000 3
D21C 10,9 470 1 : 30 000 10,1 640 1 : 30 000 4
D80 13,1 515 1 : 30 000 14 900 1 : 30 000 1
D95 13,1 470 1 : 30 000 13 870 1 : 30 000 2
D110 11 570 1 : 30 000 10,8 620 1 : 30 000 2
D125 11 570 1 : 30 000 10,8 620 1 : 30 000 1
D38 13,1 470 1 : 30 000 13 870 1 : 30 000 0
D32 11 570 1 : 30 000 10,8 620 1 : 30 000 2
DA 14,8 800 1 : 30 000 14 870 1 : 30 000 2
DB 13,1 470 1 : 30 000 13 870 1 : 30 000 2
H21A 25,3 1025 1 : 30 000 22,8 1150 1 : 30 000 3
H21B 17,8 665 1 : 30 000 20,4 880 1 : 30 000 5
H21C 13,2 525 1 : 30 000 13,5 900 1 : 30 000 4
H80 19,4 930 1 : 30 000 19,4 950 1 : 30 000 3
H95 17,8 705 1 : 30 000 17 880 1 : 30 000 3
H110 17,1 900 1 : 30 000 16,8 990 1 : 30 000 2
H125 14,8 655 1 : 30 000 11,3 720 1 : 30 000 3
H140 11,1 520 1 : 30 000 11,5 820 1 : 30 000 1
H38 17,8 705 1 : 30 000 16,9 880 1 : 30 000 1
H32 14,7 655 1 : 30 000 11,3 720 1 : 30 000 2
HA 25,3 1030 1 : 30 000 22,6 1160 1 : 30 000 4
HB 14,8 800 1 : 30 000 14 870 1 : 30 000 6
HDA 18,2 800 1 : 30 000 16,7 890 1 : 30 000 4
HDB 13,4 550 1 : 30 000 12,5 590 1 : 30 000 6
HDC 11,2 570 1 : 30 000 12,4 660 1 : 30 000 6
KUNTO P/H 10,9 650 1 : 30 000 11,2 650 1 : 30 000 5 / 7