Inbjudan

Finska Fjällorienteringen vid Ylläs 7. – 8.8. 2021

Tävlingscentrum:
Peurakaltio, 67°42’36.2″N 24°09’37.0″E, Aakenuksentie 388, Äkäslompolo, Ylläs, cirka 15 km norr om Äkäslompolo. Visning från Äkäslompolo, korsningen mellan Tiurajärventie och Tunturintie.

Karta:
1: 25000 / 5m, A3 fjällorienteringskarta

Terräng:
Mest lättframkomligt, öppet och terräng med gles skog, samt tallmo, några få bäckar och korta kärrövergångar. Största höjdskillnaderna ca. 250 meter. Hela terrängen är inom nationalparken Pallas-Yllästunturi.

Ankomst med tåg och flyg:

Tåg från Helsingfors till Kolari station, därifrån finns det busstransport till Äkäslompolo. VR (www.vr.fi) publicerar tågtidtabellen under våren. Från Helsingfors kommer man också med flyg till Kittilä, och därifrån med beställtaxi till Äkäslompolo.

Transport från Äkäslompolo:
Arrangören ordnar avgiftsbelagd busstransport från Äkäslompolo till Peurakaltio. Närmare uppgifter om transporten och beställning av den ges senare. Anmäl dig till transporten via email: yllaksen.rasti@gmail.com. Arrangören rekommenderar användning av busstransport.
Parkering: Ca. 1km från TC finns ett mycket begränsat antal avgiftsbelagda parkeringsplatser för deltagare med samkörning. Ingen parkering för husbilar eller –vagnar i närheten av TC.

Start:
Lördagen den 7.8.2020 masstart för alla klasser kl 14:00. Söndagen den 8.8.2020 börjar jaktstarten kl 10:00, masstart kl 10:40, masstart för öppna klasser kl 10:50. Starterna ca. 2-3 km från TC. Vi rekommenderar, att tävlanden reserverar en timme båda dagarna för att ta sig till starten.

Deltagande möjligt i alla klasser utan tävlingslicens.

Sammanlagd ålder: I klasserna 32/38 är högsta sammanlagda ålder 32/38 år, och i klasserna 80/95/110/125/140 är lägsta sammanlagda ålder 80/95/110/125/140 år.

Mixed klasserna:
HDA, HDB, HDC, 1 min/år respit för den del av sammanlagda åldern överskridande 80 år. Ange födelseår vid anmälan.

Deltagaravgifter:
• 68 €/par för parklasserna
• 60 €/par i juniorklasserna
• 34 €/person i individuella klasser
• I öppna klasser 60 €/par och 30 €/person.
• Avgiften för en dag är hälften av de ovan nämnda.
• Vid efteranmälan 1,5 gånger grundavgiften.

Anmälan:
Tävlande med finländsk tävlingslicens primärt via IRMA före den 27 juli 2020 kl. 24. Genom IRMA endast anmälan för båda dagarna genom anmälan till den första dagen 7.8.2021.
• Anmälan för en dag via e-post till risto.kivinen@resultfellows.com senast den 27 juli 2021 kl 24, samtidigt betalning till Ylläksen Rasti, konto FI97 5643 5720 0047 88.
• Deltagare utan licens via e-post till risto.kivinen@resultfellows.com senast den 27 juli 2021 kl 24, samtidigt betalning till Ylläksen Rasti, konto FI97 5643 5720 0047 88.
• Anmälan till Öpnna klasser via e-post till risto.kivinen@resultfellows.com senast den 27 juli 2021 kl 24, samtidigt betalning till Ylläksen Rasti, konto FI97 5643 5720 0047 88

Efteranmälan: Senast måndagen den 2.8. 2021 kl. 24 via IRMA, avgiften 1,5 gånger grundavgiften.
• Möjliga Emit-nummerförändringar samt efteranmälan för en dag och utan licens senast måndagen den 27 juli 2020 kl 24 till risto.kivinen@resultfellows.com.
• Anmälan till Öppen klass även på tävlingsplatsen 30 €/person/dag.
• Frågor angående anmälan: Risto Kivinen, risto.kivinen@resultfellows.com, tel. 0440 583 583.

Stämpling:
Emit stämpling. Ange tävlandens Emit-nummer vid anmälan. För dem som inte meddelar Emit-nummer kommer en hyrbricka att reserveras, vilken kan erhållas för 5 €/dag vid Info (kontant betalning). I parklasserna måste båda löparna använda Emit-bricka och stämpla vid alla kontroller.

GPS-uppföljning:
I klassrna H/D21A, HDA samt i de individuella klasserna H/DA.

Prisutdelning:
Priser för klassernas tre bästa på basen av sammanlagda resultat.

Barnpassning: Info kommer senare.

Boende:
Bekanta dig med Fjällorienteringens partnerföretags utbud: tunturisuunnistus.fi/2021/majoitus

Ytterligare information:
tunturisuunnistus.fi/2020/
www.facebook.com/tunturisuunnistus
www.instagram.com/tunturisuunnistus
www.yllaksenrasti.fi

Kontaktuppgifter:
• Tävlingschef: Leena Vanhatalo, 040 657 6955, leena.vanhatalo21@gmail.com
• Informatör: Jonna Nikumaa, jonna.nikumaa@slpmedia.fi
• Banläggare: Ulf Meriheinä, 040 7733995, ulf.meriheina@kolumbus.fi
• Tävlingskontrollant: Velu Sipola, S-2000

Ylläksen Rasti