Lopulliset ratapituudet

Kilpailuradat alkavat saada lopullisen muotonsa. Päivitetty ratataulukko löytyy kilpailuohjeet-alasivulta.